سلام ، به سایت شرکت هرمس خوش آمدید.

Hermes_Logo

درباره ما

شرکت هرمس در یک نگاه

شرکت هرمس یکی از شرکتهای گروهی است که فعالیت خود را در سال ۸۸ آغاز کرده اند. ارایه “خدمات امور فناوری اطلاعات” از این مجموعه به شرکت هرمس تعلق گرفت لذا این شرکت در سال ۹۱ به طور مستقل با هدف ارایه خدمات تخصصی در در این زمینه فعالیت خود را ادامه داد.

سالها فعالیت تخصصی و حرفه ای تاسیس کنندگان، مدیران و کارشناسان شرکت پشتوانه ای است برای هرمس تا با تکیه بر پیوند صداقت، تعهد، احساس مسئولیت و تکنولوژی بتواند رضایت هرچه بیشتر مشتریان را جلب نماید.

استراتژی

در افسانه های یونان هرمس معمولاً به صورت مامور الهی، حامل قهرمانان و خدای تجارت تجلی می کند. بنیانگذاران هرمس برآنند قوانین کسب و کار را به گونه ای پیاده نمایند که لایق نام خدای تجارت باشند. امروزه هیچ کس انکار نمی کند که تکنولوژی اطلاعات مهمترین اساس توانایی یک سازمان برای رقابت موفقیت آمیز در بازارهای جهانی است. لذا مشتری گرایی، دانایی محوری، ارتقا نیروی انسانی و چابکی سرلوحه هرمس به عنوان ماهیت بهره مندی از تکنولوژی قرار گرفته است.


چشم انداز

مابرآنیم به گونه ای عمل نماییم که با پیاده سازی یک سیستم جامع و کامل در شرکتها، نیازهای اصلی و تخصصی ایشان را به بهترین نحو برآورده نماییم تا جایی که نام هرمس در حوزه فعالیتهای تخصصی در ذهن مشتریان نقش ببندد.

استراتژی و چشم انداز

بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت

هرمس، مشاوری چابک در کنار هر مشتری است که برای تامین نیازهای تخصصی او با تکیه بر راه حلهای جامع و استاندارد، مناسبترین راه حل را پیشنهاد داده، منابع لازم را تامین نموده، و بر نگهداری و پشتیبانی این فرآیند اهتمام می ورزد.