سلام ، به سایت شرکت هرمس خوش آمدید.

Hermes_Logo

بدون شک در دنیای تجاری امروز پیوند فن آوری اطلاعات با کسب و کارها بر مدیران سازمانها پوشیده نیست و رقابت تنگاتنگ سازمانها، مدیران آنها را بر آن داشته تا از منابع فن آوری نوین به عنوان بهترین ابزار جهت دست یابی به اهداف سازمان گام بردارند. یکی از جدیدترین فن آوری ها که امروز از سوی سازمانهای بسیار بزرگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد، مجازی سازی است. کاربرد مجازی سازی نقش اساسی در کاهش دغدغه های مدیران سازمانها ایفا می کند.
استفاده از این فن آوری نه تنها از هزینه راه اندازی چندین سرور و نیز هزینه نیروی فنی برای نگهداری آنها می کاهد، بلکه باعث سهولت مدیریت و نگهداری نرم افزارها، افزایش بازدهی نرم افزار، استفاده بهینه از منابع سازمان و بروزرسانی متمرکز و آسان می شود. 

هرمس با استفاده از تخصص نیروهای مجرب خود، آماده کمک به سازمانها جهت پایان دادن به مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و بسیاری مشکلات دیگر درخصوص استفاده بهینه از تکنولوژی می باشد.