سلام ، به سایت شرکت هرمس خوش آمدید.

Hermes_Logo
از آنجا که در بسیاری از کسب و کارها زنجیره تامین یکی از اجزای مهم شمرده می شود. کنترل منابع مورد استفاده زنجیره تامین به منظور افزایش میزان بهره برداری از آنها نیز خود به دغدغه ای برای این گونه کسب و کارها تبدیل شده است.
هرمس برای این مسئله امکاناتی در وب سایت خود فراهم نموده که استفاده از آن به سازمانها کمک میکند با ردیابی وسایل نقلیه، منابع و نیروهای خود بر افزایش سطح بهره وری آنان گام بردارند. چرا که سازمانها از این طریق می توانند بر منابع اعزامی خود اشراف پیدا کرده و برنامه ریزی بعدی بهتری درخصوص تعیین مسیر و زمانبندی آنها انجام دهند.
با استفاده از امکانات GPS مانیتورینگ وب سایت هرمس، امنیت منابع سازمانها نیز تامین می شود و این امکان برای آنها به وجود می آید که حین ردیابی خودروها و سایر وسایل نقلیه خود به سرعت از بروز مشکلاتی نظیر دزدیده شدن آنها و یا بروز حوادث، تصادف و نقص فنی مطلع شده و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.