سلام ، به سایت شرکت هرمس خوش آمدید.

Hermes_Logo
رائه سرویس های گسترده اطلاعاتی در بستری امن ایجاد مي شود و به عنوان مکانی جهت پردازش، ذخیره سازی اطلاعات و همچنین فراهم آوردن امکان مدیریت کاربردی که با پیروی از اصول توسعه پذیری و ارتقای سطح امنیت و استانداردهای مربوطه باشد صورت می پذیرد. با بهره گیری از این مرکز داده هرچه بیشتر تاثیر مثبت همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار برای سازمان ها اثبات شده است.
همچنین شاهدکاهش چشمگیر هزینه ها، سرویس دهی بدون وقفه به متقاضیان، طبقه بندی اطلاعات در سطوح متفاوت و امنیت بالای حفاظت از اطلاعات، حذف شدن ترافیک بی مورد، قابلیت افزودن تعداد سرورها و گسترش مرکز داده، ایجاد فضای استاندارد، مناسب خواهیم بود.
فراتر از مزایای نامبرده می توان گفت که با راه اندازی دیتاسنتر در درون سازمان، امنیت اطلاعات سازمان که از حساسیت بسزایی برخوردار است بیش از پیش تامین می شود. هرمس نیز در این راستا با استفاده از متخصصین مجرب و تجربیات حرفه ای خود، همواره کوشش نموده بهترین خدمات مشاوره ای و حرفه ای را در اختیار مدیران کسب و کار قرار داده و آنان را در ارتقای روزافزون مزیت رقابتی خود یاری دهد.