سلام ، به سایت شرکت هرمس خوش آمدید.

Hermes_Logo

امروزه جامعه اطلاعاتی با گسترش سریع و بیشمار «داده‌های مختلف» روبروست لذا در چنین جامعه‌ای، موفقیت ازآن کسانی است که از برتری اطلاعاتی برخوردار باشند. اطلاعات، هم یکی از منابع اصلی هم به عنوان ابزاری برای مدیریت در سطح کلان سازمانهاست. فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری که در دهه های اخیر دستخوش پیشرفتهای چشمگیری بوده زمینه را جهت کاربردی کردن مدیریت، انتقال و جابجایی امن اطلاعات فراهم می کند.

بايد توجه داشت كه توسعه خدمات الکترونیکی در غیاب امنیت اطلاعات از سوی سازمان ها در كنار ديگر عوامل، سبب افزایش آسیب پذیری و گسترش حفره های امنيتي مي شود. به همین دلیل از مباحث حساس در حوزه اطلاعات که فراروی مدیران سازمان ها خودنمایی می کند دور بودن از رخنه های امنیتی و محرمانه بودن اطلاعات آنها است.
هرمس با طراحی و پیاده سازی SOC، سعی در کاهش چالشها و نگرانی مدیران در زمینه امنیت اطلاعات دارد.